Elegant home
Mont-Tremblant, Quebec, Canada

$3,594,747USD
4 790 000 $CAD
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về 1248 Ch. des Franciscains

This elegant southern oriented 4 bedroom home sits on the shores of the prestigious Lac Desmarais.

Xem thêm thông tin về tài sản này: Mont Tremblant Real Estate Inc

­
Advertiser Logo
2195, Chemin du Village
Mont-Tremblant, Quebec, J8E3M3 Canada
4 790 000 $CAD
default currency
4
Phòng Ngủ
3
PHÒNG TẮM
Nhà ở một gia đình
11033424
MLS ID
C57632
MAGAZINE ID

Elegant home, Mont-Tremblant, Quebec Canada is a Nhà ở một gia đình for Bán with 4 bedrooms, 3 full baths .