Prestigious property!

Prestigious property!
Chelsea, Quebec, Canada

$3,660,785USD
4 999 900 $CAD
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về 130 Ch. de la Belle-Terre

Elegant contemporary estate nestled in the coveted neighborhood of Chelsea, just a ten-minute drive to the capital city of Ottawa.
­
Advertiser Logo
2195, Chemin du Village
Mont-Tremblant, Quebec, J8E3M3 Canada
4 999 900 $CAD
default currency
7
Phòng Ngủ
6
PHÒNG TẮM
Nhà ở một gia đình
13017663
MLS ID
C57881
MAGAZINE ID

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó

Các thành phố gần Chelsea, QC