Beautiful Farm Land

Beautiful Farm Land
Andros, Bahamas

$3,825,000USD
­
­

Về Beautiful Farm Land

Income producing farm land comprising 255 acres of scarified farm land ready for cultivation.

Located just south of San Andros Airport.

Reduced for a quick sale.

Xem thêm thông tin về tài sản này: H G Christie Ltd

­
Advertiser Logo
P.O. Box N.8164 East & Shirley Streets
Bahamas
đất / lô
5312
MLS ID

Beautiful Farm Land, Andros, Andros Bahamas is a đất / lô for Bán with .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó