Oceanfront Land Parcels

Oceanfront Land Parcels
Andros, Bahamas

$2,600,000USD
­
­

Về Oceanfront Land Parcels

Two parcels of land with 500 ft. of ocean frontage in Andros.
­
Advertiser Logo
P.O. Box N.8164 East & Shirley Streets
Bahamas
đất / lô
1992
MLS ID
This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó