Beachfront Tract for Development

Beachfront Tract for Development
Berry Islands, Bahamas

$5,000,000USD
­
­

Về Beachfront Tract for Development

Fabulous 10.41-acre point tract with gorgeous white sandy beach and sparkling azure waters.

Excellent development site.
­
Advertiser Logo
P.O. Box N.8164 East & Shirley Streets
Nassau, Bahamas
đất / lô
5737
MLS ID
This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó