Little Harbour Acreage

Little Harbour Acreage
Long Island, Bahamas

$7,500,000USD
­
­

Về Little Harbour Acreage

This property has a natural protected harbour and beautiful beachfront.

A great investment opportunity - ideal for resort development.

Xem thêm thông tin về tài sản này: H G Christie Ltd

­
Advertiser Logo
P.O. Box N.8164 East & Shirley Streets
Bahamas
đất / lô
LS10564
MLS ID

Little Harbour Acreage, Long Island, Long Island Bahamas is a đất / lô for Bán with .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó