Wonderful property in exceptional natural setting

Wonderful property in exceptional natural setting
Charente, Pháp

$885,748USD
752.000 €EUR
­
­

Về Wonderful property in exceptional natural setting

­
$885,748
Thay đổi Đơn vị tiền tệ
Price / Sq. Ft.:
$150 /
752.000 €EUR
default currency
Price / Sq. Ft.:
127 €
10
Phòng Ngủ
7
PHÒNG TẮM
5,920.2 Bộ vg
Nội Thất
Hệ thống sưởi
CC1008
MLS ID