Repulse Bay Garden
Repulse Bay, Hong Kong

$5,415,512
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về Repulse Bay Garden

High efficiency 3-bedroom apartment overlooking Repulse Bay Beach

Xem thêm thông tin về tài sản này: Landscope

­
Advertiser Logo
Unit 3106, HopeWell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, hong Kong
Cities In China, 852 China
3
Phòng Ngủ
2
PHÒNG TẮM
căn hộ
1973
Năm xây dựng
33543
MLS ID

Repulse Bay Garden, Repulse Bay, Hong Kong Hong Kong is a căn hộ for Bán with 3 bedrooms, 2 full baths .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >