Cullinan I
Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Giá Theo Yêu Cầu
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
­
Giá Theo Yêu Cầu
Hệ thống sưởi
BUILDS47598
MLS ID

Cullinan I, Tsim Sha Tsui, Hong Kong Hong Kong is a Hệ thống sưởi for Bán with .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >