Chantilly
Midlevels East, Hong Kong

Giá Theo Yêu Cầu
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
­
Advertiser Logo
Unit 3106, HopeWell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, hong Kong
Cities In China, 852 China
Giá Theo Yêu Cầu
Hệ thống sưởi
BUILDS47662
MLS ID

Chantilly, Midlevels East, Hong Kong Hong Kong is a Hệ thống sưởi for Bán with .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >