Hillsborough Court
Midlevels Central, Hong Kong

$4,255,264
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về Hillsborough Court

Rare 3-bedroom unit with comprehensive clubhouse facilities

Xem thêm thông tin về tài sản này: Landscope

­
3
Phòng Ngủ
2
PHÒNG TẮM
căn hộ
1993
Năm xây dựng
112263
MLS ID

Hillsborough Court, Midlevels Central, Hong Kong Hong Kong is a căn hộ for Bán with 3 bedrooms, 2 full baths .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >