Main Avenue
Bay Head, New Jersey, 08742 Hoa Kỳ

$1,999,999USD
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về Main Avenue

100 X 150 Double lot. Build your dream home on one or both lots. See MLS 21619515 for more detail

Xem thêm thông tin về tài sản này: Gloria Nilson Co. Real Estate

­
Advertiser Logo
520 Main Avenue
Bay Head, New Jersey, 08742 United States
Nhà ở một gia đình
0
Năm xây dựng
21619524
MLS ID

Main Avenue, Bay Head, New Jersey 08742 Hoa Kỳ is a Nhà ở một gia đình for Bán with .