Ching Sau Lane, 11
Chung Hom Kok, Hong Kong

$11,165
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về Ching Sau Lane, 11

Brand new low-rise apartment with private roof top

Xem thêm thông tin về tài sản này: Landscope

­
Advertiser Logo
Unit 3106, HopeWell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, hong Kong
Cities In China, 852 China
2
Phòng Ngủ
2
PHÒNG TẮM
căn hộ
2016
Năm xây dựng
105219
MLS ID

Ching Sau Lane, 11, Chung Hom Kok, Hong Kong Hong Kong is a căn hộ for Thuê with 2 bedrooms, 2 full baths .

This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >