Oakhill, The
Wan Chai, Hong Kong

Giá Theo Yêu Cầu
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­

Về Oakhill, The

­
Advertiser Logo
Units 601-4, 6/F., Sino Plaza, 255-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong SAR
Hong Kong, 852 Hong Kong
Giá Theo Yêu Cầu
Hệ thống sưởi
BUILDS3291
MLS ID
This property is located in a Great Location. Tìm hiểu thêm về khu vực này >