Về chúng tôi

Contact

Trụ sở Công ty

 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s—Châu Âu
 • 8 King Street, St. James's
 • Londres  SW1Y6QT
 • Reino Unido
 • +44 20 7389 2551
 • Fax +44 20 7389 2168
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie's—Châu Mỹ
 • 20 Rockefeller Plaza
 • Nueva York, Nueva York  10020
 • EE. UU.
 • +1 212 468 7182
 • Fax +1 212 468 7141
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie's—Châu Á Thái Bình Dương
 • 22nd Floor, Alexandra House
 • 18 Chater Road
 • Central, Hong Kong
 • +852 2978 6788
 • Fax +852 2845 2646
 • asiapacific@christiesrealestate.com

Các Văn phòng Khu vực

 • Kathleen Coumou, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc Khu vực Đông Bắc
 • Công ty Bất động s��n Quốc tế Christie’s
 • 20 Rockefeller Plaza
 • Nueva York, Nueva York  10020
 • +1 212 468 7140
 • Fax +1 212 468 7141
 • northeastregion@christiesrealestate.com
 • Rick Moeser, Giám đốc Điều hành Cấp cao, phụ trách khu vực Đông Nam, vùng Caribe và Mỹ La tinh
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 313 1/2 Worth Avenue, Suite 3B
 • Palm Beach, Florida  33480
 • +1 561 805 7327
 • Fax +1 561 805 7329
 • southeastregion@christiesrealestate.com
 • Zackary Wright, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc phụ trách khu vực Miền Tây
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 9601 Wilshire Boulevard, Suite 520
 • Beverly Hills, California  90210
 • +1 310 385 2690
 • Fax +1 310 385 9295
 • westernregion@christiesrealestate.com
 • Joachim Wrang-Widén, Giám đốc khu v���c Châu Âu—phụ trách Dịch vụ Chi nhánh
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 8 King Street
 • St. James's, Londres
 • SW1Y 6QT
 • +44 20 7389 2734
 • Fax +44 20 7389 2403 
 • jwrang-widen@christies.com

Yêu cầu Quảng cáo

Developer Connect

 • David Branch,  Giám đốc Điều hành phụ trách Tiếp thị Dự án Phát triển, 
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • Place de la Taconnerie 9
 • CH-1204 Geneva
 • +41 22 319 1796 direct
 • dbranch@christies.com

Các Văn phòng Khu vực

 • Kathleen Coumou, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc Khu vực Đông Bắc
 • Công ty Bất động s��n Quốc tế Christie’s
 • 20 Rockefeller Plaza
 • Nueva York, Nueva York  10020
 • +1 212 468 7140
 • Fax +1 212 468 7141
 • northeastregion@christiesrealestate.com
 • Rick Moeser, Giám đốc Điều hành Cấp cao, phụ trách khu vực Đông Nam, vùng Caribe và Mỹ La tinh
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 313 1/2 Worth Avenue, Suite 3B
 • Palm Beach, Florida  33480
 • +1 561 805 7327
 • Fax +1 561 805 7329
 • southeastregion@christiesrealestate.com
 • Zackary Wright, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc phụ trách khu vực Miền Tây
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 9601 Wilshire Boulevard, Suite 520
 • Beverly Hills, California  90210
 • +1 310 385 2690
 • Fax +1 310 385 9295
 • westernregion@christiesrealestate.com
 • Joachim Wrang-Widén, Giám đốc khu v���c Châu Âu—phụ trách Dịch vụ Chi nhánh
 • Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s
 • 8 King Street
 • St. James's, Londres
 • SW1Y 6QT
 • +44 20 7389 27342734
 • Fax +44 20 7389 2403 
 • jwrang-widen@christies.com